Logo


Vi bringer budskap om fred...
... ikke jordisk fred – men en himmelsk fred som overgår all forstand...
... den fred som Gud ga oss gjennom sin Sønn, Jesus Kristus, i det han tok straffen i ditt og i mitt sted.