Hvilket av disse rektanglene er størst?
Er de like store?

 

Tilbake til hovedsiden