Bli medlem          Bli medlem          Bli medlem          Medlemssiden (krever passord)          Bli medlem          Administrator
 
Gledesbud er et ungdomskor i Trøndelag, med medlemmer fra 12 år og oppover.
Vi synger kristne sanger, og legger vekt på et klart og godt budskap.
Vi øver vekselsvis i Namsos og Trondheim (av og til andre steder).  
Du er hjertelig velkommen til å være med og synge i koret! Klikk "bli medlem" ovenfor.
 
 
 
 
Ønsker du å kontakte oss? Skriv til følgende epost-adresse: