Velg område eller organisasjon/forsamling du vil vise møter fra.
Tallene til høyre i hver kolonne angir hvor mange møter som er annonsert.
 
Område   Organisasjon / forsamling 
Hardanger --   Bibelsk Tro 27
Namdalen --   Bladet Evangelisten --
Nes på Romerike --   DISM = Den Indre Sjømannsmisjon  
Os i Hordaland --   DISM, Vest-Viken krets --
Rogaland, nord --  
Den Norske Israelsmisjon *
 
Rogaland, sør 10   DELK = Det Evanglisk Luth. Kirkesamf.  
Trondheim --   DELK, Egersund --
Vest-Agder --  
Evangelisk Luthersk Misjonslag *
 
Vestfold --   Flymisjonen 10
Vest-Viken --   Helgeroa Bedehus --
Norge --   IMF = Indremisjonsforbundet  
      IMF og NLM, Os i Hordaland --
Flere områder     NLM = Norsk Luthersk Misjonssamband  
legges til etter hvert.     NLM, Akershus --
      NLM, Rogaland --
      NLM, Nardo Bedehus (Trondheim) --
Ønsker du     NLL = Norsk Luthersk Lekmannsmisjon  
å annonsere møter?     NLL, Norheimsund --
Fyll ut søknad her!     Norges Samemisjon, Rogaland --
      Ordet og Israel --
      Steinsdalen Indremisjon --
      --
      * Har til nå ikke registrert møter  


Ønsker du å annonsere møter her på begynn.no?
Du registrerer møtene selv, og det er lagt opp svært enkelt!
Du trenger bare få brukernavn og passord av oss! Send søknad via linken ovenfor!
Møteannonsering er GRATIS.Tilbake til begynn.no