Møter i Sør-Rogaland

Dato:Kl.Tale ved:Emne:Sang av:Arrangør:Sted:
07.06.202319:30Bibelgruppe--Bibelsk TroSkjæveland Misjonshus
11.06.202311:00Alfred Salte--Bibelsk TroSkjæveland Misjonshus
18.06.202311:00Kjell Magnor Kvalvåg--Bibelsk TroSkjæveland Misjonshus
25.06.202311:00Terje Thorsen--Bibelsk TroSkjæveland Misjonshus
02.07.202311:00Jon Olav Østhus--Bibelsk TroSkjæveland Misjonshus
05.07.202319:30Bibelgruppe--Bibelsk TroSkjæveland Misjonshus

Tilbake til møteoversikt