Møter i Sør-Rogaland

Dato:Kl.Tale ved:Emne:Sang av:Arrangør:Sted:
17.11.201911:00Einar Sunde--Bibelsk TroSkjæveland Misjonshus
18.11.201919:00Olav Hermod KydlandOrdet og Israel-Bibelsk TroSkjæveland Misjonshus
24.11.201911:00Arthur Salte--Bibelsk TroSkjæveland Misjonshus
01.12.201911:00Lorents Nord-Varhaug, Nattverd--Bibelsk TroSkjæveland Misjonshus
04.12.201919:30Bibelgruppe--Bibelsk TroSkjæveland Misjonshus
08.12.201911:00Oddvar Dahl--Bibelsk TroSkjæveland Misjonshus
09.12.201919:00-Ordet og Israel-Bibelsk TroSkjæveland Misjonshus
15.12.201911:00Samemisjonen--Bibelsk TroSkjæveland Misjonshus

Tilbake til møteoversikt