Møter i Sør-Rogaland

Dato:Kl.Tale ved:Emne:Sang av:Arrangør:Sted:
03.06.202019:30Bibelgruppe--Bibelsk TroSkjæveland Misjonshus
07.06.202011:00Oddvar Dahl--Bibelsk TroSkjæveland Misjonshus
14.06.202011:00Jon Olav Østhus--Bibelsk TroSkjæveland Misjonshus
21.06.202011:00Ottar Endresen--Bibelsk TroSkjæveland Misjonshus
28.06.202011:00Jakob Trodahl--Bibelsk TroSkjæveland Misjonshus
01.07.202019:30Bibelgruppe--Bibelsk TroSkjæveland Misjonshus
05.07.202011:00Kjell Magnor Kvalvåg--Bibelsk TroSkjæveland Misjonshus

Tilbake til møteoversikt